یکشنبه 2 مهر 1402

فضای مجازی و رسانه

1 1402/04/20
درعرصه فضای مجازی باید میدان بازی را عوض کنیم و این نیازمند یک مجاهدت عالمانه است

فضای مجازی عرصه نقش آفرینی عالمانه مجاهدانه است

رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور از فضای مجازی به عنوان یک مسیر جدی در رسیدن به تمدن نوین اسلامی، نام برد که نیازمند سازماندهی و کار شبکه ای است.