یکشنبه 29 بهمن 1402

فرهنگسازی

1

نخستین همایش حافظان دختر قرآن کریم ویژه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور

نخستین همایش یک روزه آموزشی - فرهنگی حافظان دختر قرآن کریم ویژه دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت علوم صبح روز دوشنبه ۱۰ مهرماه در سالن آمفی تئاتر ستادمرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز به کار کرد.