چهارشنبه 8 آذر 1402

بسته های ایده بخش

1 یکشنبه 9 مهر 1402
بخوانید

جزوه علیه ایران قوی

تحلیل جنبه‌هایی از بلوای ۱۴۰۱
ط سه شنبه 12 اردیبهشت 1402

فراخوان سوژه یابی از فعالیت های جهادگران

سوژه های مختلفی از خدمت رسانی و خدمت رسانان به مناطق محروم کشور وجود دارد. به منظور ساخت بانک اطلاعاتی از این سوژه ها پایگاه اطلاع رسانی جهادگران اقدام به برگزاری فراخوان کرده است.
1 دوشنبه 11 اردیبهشت 1402
بسته ایده بخش روز دانشجو

بسته ایده بخش روز دانشجو

بسته ایده بخش روز دانشجو بسته ایده بخش روز دانشجو؛ شامل مجموعه‏ ای از فعالیت‏های پیشنهادی برای اجرا در روز دانشجو می‌باشد
عملیات جهادی دوشنبه 19 دی 1401

تمدید مهلت دریافت آثار جشنواره ملی جهادگران

دبیر چهارمین جشنواره ملی جهادگران از تمدید مهلت فراخوان ارسال آثار این جشنواره خبر داد.
فراخوان سوژه یابی از فعالیت های جهادگران دوشنبه 21 آذر 1401

فراخوان سوژه یابی از فعالیت های جهادگران

سوژه های مختلفی از خدمت رسانی و خدمت رسانان به مناطق محروم کشور وجود دارد. به منظور ساخت بانک اطلاعاتی از این سوژه ها پایگاه اطلاع رسانی جهادگران اقدام به برگزاری فراخوان کرده است.
بسته های ایده بخش دوشنبه 21 آذر 1401

بسته ایده بخش روز دانشجو

بسته ایده بخش روز دانشجو بسته ایده بخش روز دانشجو؛ شامل مجموعه‏ ای از فعالیت‏های پیشنهادی برای اجرا در روز دانشجو می‌باشد.