هادی قاسمی رئیس سازمان بسیج دانشجویی شد
طی حکمی از سوی سردار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده‌کل سپاه پاسداران، هادی قاسمی رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور شد.
1

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج دانشجویی، طی حکمی از سوی سردار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده‌کل سپاه پاسداران، هادی قاسمی رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور شد.

سازمان بسیج دانشجویی

مدیر عاملی خبرگزاری دانشجو، مسئولیت ناحیه بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ و مسئولیت اردوهای دانشجویی روایت پیشرفت از جمله سوابق هادی قاسمی است.

پیش از این محمدحسین کفعمی رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور را بر عهده داشت.
 

سازمان بسیج دانشجوییسازمان بسیج دانشجویی