طوفان هنرمندان در «انتفاضه هنر» / صدای مظلومان به تصویر کشیده شد
در امتداد انتفاضه سنگ و انتفاضه موشک، رویداد «انتفاضه هنر» با موضوع مبارزه هنری هنرمندان جهان در اعتراض به کشتار مردم غزه از شب گذشته افتتاح شد.
1

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج دانشجویی، در امتداد انتفاضه سنگ و انتفاضه موشک، رویداد «انتفاضه هنر» با موضوع مبارزه هنری هنرمندان جهان در اعتراض به کشتار مردم غزه از شب گذشته افتتاح شد.

همانطور که در انتفاضه سنگ، هرکس سنگی به سوی رژیم صهیونیستی پرتاب می‌کرد در انتفاضه هنر نیز هر هنرمندی با قلم خود اثری خلق می‌کند تا اندکی از حقانیت مردم مظلوم فلسطین را به دنیا اثبات کند.

این رویداد به مدت ۱۰ روز در محل لانه جاسوسی آمریکا ادامه خواهد داشت و هنرمندان در آن حضور پیدا کرده و به خلق اثر خواهند پرداخت.

این آثار در کشورهای مختلف تبادل شده و به نمایش گذاشته خواهند شد.

سازمان بسیج دانشجوییسازمان بسیج دانشجوییسازمان بسیج دانشجویی