کیفیت و کمیت اردوهای راهیان نور و اربعین باید با هم بالا روند/ ارائه تسهیلات بیشتر دانشجویان را علاقه مند می‌کند جانشین سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اهمیت کیفیت پیاده روی اربعین گفت: کیفیت مهم است به شرط اینکه کمیت آسیبی نبیند.