سامانه کندو زیست بومی جهت هم‌افزایی بیشتر هسته‌های خودجوش سراسرکشور است مسئول دبیرخانه اعتلا سازمان بسیج دانشجویی در دیدار روسای سازمان بسیج دانشجویی و مهندسین صنعت گفت: سامانه کندو سازمان بسیج دانشجویی زیست بومی جهت هم‌افزایی بیشتر هسته‌های خودجوش سراسرکشور است.

جوانان امروز در عرصه جنگ نرم تواناترند و می‌توانند مرجعیت امور را حفظ کنند
نیک روش در خصوص حضور نیروهای جوان در عرصه مدیریتی گفت: جوانان امروز در عرصه جنگ نرم تواناترند و می‌توانند مرجعیت امور را حفظ کنند و حل مسائل انقلاب و چالش‌های جدید نظام نیاز به جوانان نخبه، معتقد و توانمند دارد.
اخبار بیشتر