فتح خرمشهر نمادی ماندگار از پیروزی فرهنگ ایثار و مقاومت است مسئول نمایندگی ولی فقیه با حضور در سازمان بسیج دانشجویی کرمانشاه گفت: مقاومت مردم خرمشهر، حماسه ای از یاد نرفتنی است؛ چرا که مردم این شهر در حالی به مبارزه با دشمن پرداختند که از پیش برای این تهاجم و تجاوز آمادگی نداشتند.

شعر دانشجوی بسیجی استهبان
مهدی بقایی دانشجوی بسیجی استهبان شعری را در وصف انتظار سروده است.
مرضیه نظری
مرقومه ای بر تحفه حاتمی کیا از شام
حاتمی کیا در «به وقت شام»، سوژه ای ساده را برای پروژه شش ماهه اش انتخاب نکرده و درست روی سوژه ای پر از شک و شبهه، پراز مدعی و پر منتقد و البته سخت انگشت گذاشته است؛ آن هم درست در زمانی که فضای جامعه را «چرا سوریه؟» پرکرده بود.
اخبار بیشتر

ویژه ها
پربازدید ها
یادداشت