فئوادیان معاون ارتباطات و اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی کشور شد محمدحسین فئوادیان به عنوان معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی کشور منصوب شد.

جانشین بسیج دانشجویی جزیره کیش:
برنامه های ویژه دهه فجر بسیج دانشجویی جزیره کیش تشریح شد
میری برضرورت حضور حداکثری دانشجویان در برنامه های دهه فجر تأکید کرد و گفت: دهه فجر فرصت مغتنمی است که به تشریح دستاوردهای انقلاب برای نسل امروز پرداخته شود.
اخبار بیشتر

ویژه ها
یادداشت