تقدیر از مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم بابت اهتمام به ترویج گفتمان جهادی
1397/3/2 - 15:07
در حاشیه نشست شورای عمومی بسیج دانشجویی قم صورت گرفت