اعزام 2500 دانشجوی جهادی به مناطق محروم
1397/3/30 - 09:24
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های مازندران خبر داد:
بیانیه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران
1397/3/25 - 02:50
در اعتراض به موضع مطالبه گرانه از نمایندگان مجلس در تایید و تصویب لوایح وابسته به fatf
قیام 15 خرداد از حافظه تاریخی مردم پاک نمی شود
1397/3/14 - 12:35
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های مازندران مطرح کرد:
"یادآوری تاریخ دربه دست آوردن نتایج خوب از مقاومت "
1397/3/3 - 12:58
نامه بسیج دانشجویی 10دانشگاه مهم استان مازندران به تیم مذاکره کننده هسته ای
بیانیه شورای تبیین مواضع ناحیه بسیج دانشجویی استان مازندران
1397/3/3 - 12:09
در خصوص فرارسیدن سالروز آزادسازی خرمشهر و هفته مقاومت:
چاپ اولین کتاب با محوریت آموزش مبانی اردوهای جهادی
1397/3/2 - 09:25
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های مازندران مطرح کرد:
برگزاری آزمایشی دوره آموزشی تربیتی اسلام ناب در دانشگاه مازندران
1397/3/2 - 07:41
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های مازندران خبر داد:
ماه مبارک رمضان بهترین فرصت خود سازی و تعالی معنوی دانشجویان جوان
1397/2/31 - 07:49
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های مازندران مطرح کرد:
بیانیه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی مازندران
1397/2/26 - 07:15
در خصوص انتقال سفارت آمریکابه قدس شریف
انتقال سفارت امریکا به قدس اشغالی بهانه ای جدید برای کشتار مردم فلسطین
1397/2/26 - 06:59
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علامه محدث نوری مطرح کرد:
برگزاری دوره های متعدد توانمند سازی مسئولان حوزه های بسیج دانشجویی
1397/2/22 - 12:41
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های مازندران در دوره توانمندسازی مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه های مازندران مطرح کرد:
کیفی سازی و برگزاری دوره های توانمندسازی اردو جهادی
1397/2/22 - 09:35
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاههای مازندران مطرح کرد: