اعزام گروه جهادی راهیان بصیرت به مناطق محروم لرستان در نیمه اول شهریور ماه
1397/5/6 - 00:31
مسئول جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه لرستان:
اعزام بیش از1200نفر از دانشجویان جهادگر بسیجی استان لرستان به مناطق محروم
1397/5/6 - 00:05
مسئول جهادسازندگی ناحیه بسیج دانشجویی استان لرستان: