سیر نمایشگاهی "آغاز تا پایان دفاع مقدس"
1397/6/31 - 08:49
بانشر به مناسبت هفته دفاع مقدس
اعزام 400 نفر از دانشجویان بسیجی فارس به دوره خط امام (ره) استانی
1397/4/9 - 12:28
مدیر تعلیم و تربیت بسیج دانشجویی فارس خبر داد: