اجرای رزمایش همدلی و رزق نان با شناسایی 200 خانوار نیازمند کُردستانی
1399/8/24 - 10:57
مسئول بسیج دانشجویی استان کردستان خبر داد:
کشورهای اسلامی موظف به دفاع و حمایت از مسلمانان مظلوم هندوستان
1398/12/19 - 07:51
بیانیه‌ جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کردستان پیرامون حوادث و جنایات اخیر علیه مسلمانان هند؛