داوری آثار راه یافته به مرحله استانی جشنواره ققنوس قم
1399/2/28 - 11:58
مسئول فرهنگ سازی بسیج دانشجویی قم خبر داد؛
آماده سازی 1000 بسته در جمکران
1399/2/20 - 13:37
گزارش تصویری
ساخت دستگاه دوخت و برش ماسک در قرارگاه شهید قاسمی
1399/2/10 - 14:59
بحران کرونا و پیدایش فرصت ها
کرونا و فرقنا/ چهره پوشالی غرب وحشی
1399/2/9 - 21:31
یادداشت/ محمدحسین ابراهیمی
افزایش تولید ماسک قرارگاه شهید قاسمی به 30 هزار در روز
1399/1/30 - 20:46
مسئول بسیج دانشجویی استان قم خبر داد:
افزایش تولید ماسک قرارگاه شهید قاسمی به 30 هزار در روز رسید
1399/3/14 - 21:27
مسئول بسیج دانشجویی استان قم خبر داد:
سربازان 7 تا 70 ساله حمله بیولوژیکی
1399/1/25 - 16:33
گزارش تصویری