تولید روزانه پنج هزار ماسک و 100 گان پزشکی
1399/1/19 - 22:21
مسئول عملیات جهادی بسیج دانشجویی استان قزوین خبر داد:
فعالیت 400 جهادگر دانشجو در مقابله با کرونا
1399/1/19 - 22:14
مسئول عملیات جهادی بسیج دانشجویی استان قزوین خبر داد:
درخواست واگذاری زیرساخت‌های فیزیکی دانشگاه پیام نور به دانشگاه فرهنگیان
1399/1/8 - 21:42
درخواست دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان از رئیس جمهور؛