نقش هسته‌های مسأله محور جهادی در حل معضلات اجتماعی
1399/4/9 - 23:17
مجمع جهادگران دانشجویی استان فارس برگزار میکند؛
ورکشاپ آشنایی با مبانی بازی سازی و انتشار بازی‌های ویدیویی
1399/4/9 - 16:38
هسته فرهنگ سازی بسیج دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شیراز برگزار میکند:
سلسله نشست های تخصصی جهش
1399/4/9 - 16:19
مدیریت گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی فارس برگزار میکند:
سلسله نشست های تخصصی پایش
1399/4/9 - 00:23
هسته مرکزی مطالبه گری بسیج دانشجویی جهرم برگزار میکند؛
دانشگاه تعطیله، اما گفتگو نه
1399/4/7 - 23:02
بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز برگزار می کند:
معجزه‌ی عشق دختران
1399/4/3 - 23:17
بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز برگزار میکند؛
طرح مطالعاتی اندیشه ولایت
1399/4/3 - 23:06
بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز برگزار میکند؛
راه مهندسی
1399/3/27 - 20:49
هسته کارآفرینی بسیج دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شیراز برگزار می کند؛
چهارمین رویداد کافه کارآفرینی دانشگاه شیراز
1399/3/25 - 16:48
دهمین برنامه از سلسله گفت‌وگو‌های زنده اینستاگرامی؛
در مسیر آرامش
1399/3/25 - 06:57
هسته فرهنگ سازی بسیج دانشجویی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز برگزار میکند؛
هشتمین برنامه از سلسله گفتگوهای زنده اینستاگرامی
1399/3/25 - 06:34
هسته فرهنگ سازی بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز برگزار میکند:
تحلیل و بررسی سخنرانی نوروزی رهبری در ۳ فروردین ۹۹
1399/3/22 - 11:22
هسته راهبرد نگاری بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز برگزار می کند؛
طرح مطالعاتی اندیشه ولایت
1399/3/19 - 22:11
بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز برگزار میکند؛
و اینک فراموش شدگان
1399/3/18 - 18:51
ششمین برنامه از سلسله گفتگوهای زنده اینستاگرامی بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز؛
کرسی آزاد اندیشی
1399/3/15 - 01:11
بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز برگزار می کند؛
طرح مطالعاتی اندیشه ولایت
1399/3/14 - 12:39
بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز برگزار میکند؛
جلسه هفتگی هیئت امام حسن مجتبی(ع)
1399/3/11 - 21:16
به همت بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز برگزار میشود؛
پخش زنده هیئت هفتگی فاطمیون
1399/3/11 - 15:09
بسیج دانشجویی دانشگاه شهید باهنر شیراز برگزار میکند؛
برنامه پرسش و پاسخ
1399/3/7 - 12:53
به همت بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز برگزار شد؛
پنجمین برنامه از سلسله گفتگوهای زنده اینستاگرامی
1399/3/7 - 01:25
بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز برگزار میکند؛
جلسه هفتگی هیئت فاطمیون
1399/3/5 - 20:08
بسیج دانشجویی دانشگاه شهید باهنر شیراز برگزار میکند؛
مراسم وداع با ماه مبارک رمضان
1399/3/3 - 17:30
بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز برگزار میکند؛
طرح حاج احمد متوسلیان
1399/3/2 - 14:58
بسیج دانشجویی دانشگاه فنی استان فارس برگزار میکند؛
مسابقه آنتی صهونیسم
1399/2/30 - 22:53
بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه شیراز برگزار می‌کند؛
گزارش تصویری سومین جلسه طرح مطالعاتی اندیشه ولایت
1399/2/30 - 22:49
بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز برگزار میکند؛
طرح مطالعاتی اندیشه ولایت
1399/2/29 - 01:41
به همت بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز برگزار میشود؛
طوفان توئیتری یوم النکبه
1399/2/25 - 21:44
به همت بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز برگزار میشود؛
سومین برنامه از سلسله گفتگوهای زنده اینستاگرامی
1399/2/22 - 14:12
بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز برگزار میکند؛
جشن ولادت امام حسن مجتبی(ع)
1399/2/20 - 03:07
به همت بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز برگزار میشود؛
هیئت هفتگی امام حسن مجتبی(ع)
1399/1/30 - 23:28
به همت بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز برگزار میشود؛
دانشگاه شیراز در عصر تکنولوژی
1399/1/27 - 00:55
به همت بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز برگزار می‌شود؛
کرونا در بوته نقد
1399/1/22 - 18:30
بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز برگزار میکند؛
هفتمین دوره استانی خط امام (ره)
1399/1/18 - 17:20
مدیریت رشد و کادرسازی ناحیه بسیج دانشجویی فارس برگزار میکند؛
مسابقه هفته مهدویت
1399/1/18 - 16:37
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری برگزار میکند؛
پویش جمع آوری کمک های مردمی برای خانواده های کم بضاعت
1398/12/11 - 21:21
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی جهرم برگزار میکند؛
هئیت هفتگی بچه های فاطمیون
1398/12/5 - 11:28
بسیج دانشجویی دانشگاه شهید باهنر شیراز برگزار میکند؛
اردوی زیارتی راهیان نور
1398/12/1 - 18:39
بسیج دانشجویی شهرستان سپیدان برگزار میکند؛
تحریم انگلیسی یا حضور حماسی
1398/11/29 - 18:40
میزگرد دانشجویی؛