مسئله نفوذ دشمن در قلب تپنده مجلس بیش از پیش جدی شده است .
1397/7/16 - 18:04
دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی استان سمنان ؛
FATF به زبان ساده و ارتباط آن با گروه های مقاومت
1397/7/6 - 19:54
قرارگاه شهید احمدی روشن ناحیه بسیج دانشجویی استان سمنان منتشر کرد ؛