دوره خط امام (ره) خواهران بسیج دانشجویی استان زنجان به روایت تصویر
1397/5/22 - 23:51
دهمین دوره خط امام (ره) از قاب دوربین (3)
دوره خط امام (ره) خواهران بسیجی استان زنجان به روایت تصویر
1397/5/16 - 14:03
دهمین دوره خط امام (ره) از قاب دوربین (1)
اثبات کارآمدی نظام نیاز امروز انقلاب است
1397/5/15 - 09:53
دکتر قدیانی در جمع دانشجویان بسیجی حاضر در دوره خط امام (ره)
دوره خط امام برای دانشجویان زنجانی برگزار می‌شود
1397/4/30 - 09:42
مسؤول تعلیم و تربیت ناحیه بسیج دانشجویی استان زنجان:
آغاز اردوهای جهادی دانشجویان بسیجی در استان زنجان
1397/4/17 - 10:19
با اعزام اولین گروه از دانشجویان بسیجی دانشگاه های زنجان صورت گرفت