اردوی جهادی بازفت اولین و بهترین تجربه من بود.
1397/6/22 - 11:09
یادداشتی از جهادگر گروه از تبار آسمان ،دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
پادشاهی در فقر و گدایی در ثروت
1397/6/22 - 10:59
یادداشتی از مسئول گروه جهادی شهید همت دانشگاه پیام نور شهرکرد
تابستان، فصل اردوهای جهادی
1397/3/30 - 08:52
احسان خلجی در یادداشتی بیان کرد؛
در حوزه نظامی دوره بزن و در رو گذشت، در حوزه سیاسی هم باید دوره تصویب کن و در رو تمام شود
1397/3/22 - 11:14
محمد علی نادری مسئول حوزه بسیج دانشگاه آزاد شهرکرد:
ما به خرداد پر از حادثه عادت داریم
1397/3/17 - 10:44
یادداشت/مسعود انصاری
امروز بر سر دو راهی حق و باطل قرار داریم آنانی که به وجود آب اطمینان دارند تشنه نمی مانند.
1397/2/22 - 08:10
مسئول خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد؛
خروج دولت آمریکا از توافق نامه بین المللی برجام، ”تهدید یا فرصت!؟“
1397/2/20 - 09:00
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد شهرکرد با نگارش یادداشتی عنوان کرد: