بازدید جانشین فرمانده سپاه شهدا  از کارگاه تولید ماسک دانشگاه فنی و حرفه ای دختران ارومیه
1399/1/27 - 09:39
بازدید سردار داداش زاده از کارگاه تولید ماسک دانشگاه فنی و حرفه ای دختران ارومیه
گزارش شناسایی پیامد های فرهنگی-اجتماعی ناشی از پدیده ویروس کرونا بر کشور
1399/1/20 - 19:57
پیامد های فرهنگی-اجتماعی ناشی از پدیده ویروس کرونا بر کشور
پخش بسته های معیشتی در مناطق کم برخوردار و نیازمند شهرستان میاندوآب
1399/1/20 - 19:46
فعالیت های بسیج دانشجویی شهرستان میاندوآب در روزهای کرونایی
اقدامات بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خوی در جهت مقابله با ویروس کرونا
1399/1/20 - 19:37
تولید گان پزشکی و ضدعفونی توسط بسیج دانشجویی شهرستان خوی