"یادآوری تاریخ دربه دست آوردن نتایج خوب از مقاومت " به این امید که شاید این بار عمل به توصیه های رهبر انقلاب و توجه به تجارب تاریخی سر لوحه کارتان قرار گیرد.

نامه بسیج دانشجویی 10دانشگاه مهم استان مازندران به تیم مذاکره کننده هسته ای
"یادآوری تاریخ دربه دست آوردن نتایج خوب از مقاومت "
به این امید که شاید این بار عمل به توصیه های رهبر انقلاب و توجه به تجارب تاریخی سر لوحه کارتان قرار گیرد.
در خصوص فرارسیدن سالروز آزادسازی خرمشهر و هفته مقاومت:
مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد تنکابن مطرح کرد:
سوم خرداد تداعی کننده تهدیدهای بعدی برای انقلاب
به مناسبت حماسه سوم خرداد و آزادسازی خرمشهر
مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه نوشیروانی بابل مطرح کرد:
سوم خرداد دیگری در راه است
در خصوص فرارسیدن سالروز آزادسازی خرمشهر و هفته مقاومت:
مسئول بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد بابل مطرح کرد:
برجام حقارت آمیز را با حماسه شکوهمند سوم خرداد مقایسه نکنید
به مناسبت حماسه سوم خرداد و آزادسازی خرمشهر
جانشین خواهر بسیج دانشجویی دانشگاه شمال آمل مطرح کرد:
حماسه آزاد سازی خرمشهر نشان از تاثیر مقاومت در برابر تهاجم است
در خصوص فرارسیدن سالروز آزادسازی خرمشهر و هفته مقاومت:
بیانیه شورای تبیین مواضع ناحیه بسیج دانشجویی استان مازندران
ملت فهیم و انقلابی ایران به دشمنان هشدار میدهند که هرگونه اشتباه محاسباتی و خطای راهبردی را با پاسخ قاطعانه، کوبنده و پشیمان کننده مواجه خواهند ساخت.
یادداشت:
گرامی میداریم سالروز فتح خرمشهر
بزرگداشت فتح خرمشهر در حقیقت تجلیل ایثار، مقاومت،شهادت، ایمان، عزت طلبی و گفتمان می می توانیم است
به مناسبت حماسه سوم خرداد و آزادسازی خرمشهر
بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران
تجربه سوم خرداد نشان داده دربرابر خرمشهرهای پیش رو گزینه ای جز مقاومت و ایستادگی نداریم.
یادداشت دانشجویی:
بهره گیری ازنیروهای ارزشی وبسیجی دربخشهای مدیریتی نظام وانقلاب اسلامی رابیمه می کند
حضورنیروهای ارزشی وبسیجی درسمت های مدیریتی میتواند منشا خدمات زیادی درسطح جامعه باشد.
یادداشت:
بنی صدر تکرار نخواهد شد
سیده سکینه قربی، مسئول سیاسی دفتر رامسر
اخبار بیشتر

پربازدید ها
آخرین اخبار