printlogo


مدیر تعلیم و تربیت ناحیه بسیج دانشجویی فارس:
مشکل جامعه قرآنی بودجه هایی است که به اهلش داده نمی شود/ ما نیازمند تشکیل گروه های جهادی قرآنی هستیم
مشکل جامعه قرآنی بودجه هایی است که به اهلش داده نمی شود/ ما نیازمند تشکیل گروه های جهادی قرآنی هستیم
کد خبر: 68867 تاریخ: 1398/7/20 08:15
مدیریت تعلیم و تربیت ناحیه بسیج دانشجویی فارس به عنوان نماینده جامعه قرآنی استان فارس در دیدار وزیر ارشاد از فارس به سخنرانی پرداخت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی / سید مصطفی موسوی مدیر تعلیم و تربیت بسیج دانشجویی استان فارس در بازدید وزیر ارشاد از استان فارس به عنوان نماینده جامعه قرآنی فارس به سخنرانی پرداخت.

متن سخنرانی به شرح زیر می باشد.

اهم مشکلات جامعه قرآنی استان فارس به شرح ذیل می باشد:

1. در بحث فعالیتهای قرآنی استان فارس، ما دو مورد آسیب شناسی درونی و بیرونی را احصاء کرده ایم، آسیب شناسی درونی در واقع به خود جامعه قرآنی بر می گردد، جامعه قرآنی استان فارس  اراده جدی در فعالیتها و رفع مشکلات خود ندارد و به همین دلیل مطالبه جدی نیز از سوی آنها صورت نمی گیرد و به فعالیت در حوزه محدود خود رضایت دارند و با این وضعیت ما شاهد رشد و جهش قرآنی در استان نخواهیم بود و در بخش آسیب شناسی بیرونی که به اجتماع ، دستگاه ها و نهادهای فرهنگی و اجرایی متولی امور قرآنی بر می گردد که از طرفی انگیزه و هم و غم کافی در زمینه فعالیتهای قرآنی ندارند و بودجه کافی را در این امر تخصیص نمی دهند و یا افراد غیر متخصص قرآنی در راس  آنها قرار گرفته که از جنس کار قرآنی آگاه نیستند.

2. مشکل اصلی جامعه قرآنی استان فارس بودجه نیست، مشکل این است که این بودجه به اهلش داده نمی شود و افرادی که مسئولیت تخصیص آن را دارند کارشان را به درستی انجام نمی دهند و گرنه چرا باید یک موسسه قرآنی برای پرداخت حق الزحمه و کرایه سرویس معلم قرآن خود دچار مشکل باشد؟ چرا باید اعتبار یک ساله فعالیتهای قرآنی یک کشور کمتر از قرارداد یک بازیکن فوتبال باشد؟ چنین مسائلی برای جامعه مسلمان فاجعه است؟(( چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید.))

3.مدیریت خوب، داشتن روحیه خودباوری در کار قرآنی، جدیت و پشتکار، همدلی و هم زبانی، افزایش هم افزایی با نهادها، دستگاه های فرهنگی و اجرایی، همکاری مشترک با دیگر موسسات قرآنی و مردمی کردن فعالیت های قرآنی می تواند مهمترین عوامل برای توسعه فعالیت های قرآنی باشد که قطعا در جذب بودجه، حمایت حامیان و خیرین قرآنی و نهایتا حمایت دیگر نهادها و دستگاه های فرهنگی و اجرایی را در پی خواهد داشت.

4. عدم خلاقیت، نوآوری و ابتکار در عرصه فعالیت های قرآنی و مسابقات قرآن، عدم استعداد یابی مستعدین قرآنی در مدارس، عدم تشکیل گروه های جهادی قرآنی جهت آموزش قرآن در روستاها و حاشیه شهرها( در تعامل با جهاد سازندگی)،  عدم فعالیت تخصصی در زمینه قرآن توسط برخی  مراکز و موسسات قرآنی، عدم حمایت از جلسات هفتگی قرآن کریم و محافل انس با قرآن, عدم وجود کرسی ثابت تلاوت و تدبر در قرآن کریم به صورت هفتگی و ماهیانه و به خصوص موازی کاری دستگاه ها و نهادهای فرهنگی و اجرایی در امور قرآنی که باعث هدر رفت بخشی از بودجه قرآنی می گردد از دیگر مشکلات مهم جامعه قرآنی استان فارس می باشد. ( به امید روزی که با تلاش و پشتکار و داشتن روحیه خودباوری، قرآن کریم از مهجوریت بیرون آید و با عبور از مراحل قرآن خوانی، قرآن دانی به مرحله قرآن باوری و حاکم کردن روح قرآن در جامعه اسلامی برسیم).

لینک مطلب: http://bso.ir/News/68867.html