printlogo


مسئول گروه جهادی علویون دانشگاه بابلسر مازندران خبر داد:
آبرسانی از دل کوه به منطقه محروم
آبرسانی از دل کوه به منطقه محروم
کد خبر: 51595 تاریخ: 1397/4/2 09:22
یاسر صالحی از پروژه آبرسانی گروه جهادی علویون دانشگاه مازندران خبر داد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی :
یاسر صالحی از پروژه آبرسانی گروه جهادی علویون دانشگاه مازندران خبر داد و گفت: این ابرسانی از ظریق حفر چاه در کوه و خارج از مهندسی معمول انتقال آب است که توسط دانشجویان متخصص دانشگاه مازندران صورت خواهد پذیرفت.
مسئول گروه جهادی علویون بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران با بیان اینکه این گروه جهادی طبق سال های گذشته اردو جهادی تابستان را در منطقه بندپی شرقی بابل و منطقه بالاپشتکوه ساری شروع می کند، اظهار کرد: در این مناطق به فعالیت های عمرانی و اموزشی فرهنگی بهداشتی و درمانی و عمرانی مشغول می شویم.
صالحی در مورد زمان برگزاری اردوی گروه جهادی علویون بیان کرد: زمان اردو برادران از 15 تیر تا 27 تیرماه و خواهران نیز در دوبازه زمانی ده روزه در روستاهای اوروست مالخواست و کردمیر است.
وی در ادامه تصریح کرد: فعالیت عمرانی گروه جهادی علویون ابرسانی به یک روستای 35 خانواری منطقه بندپی شرقی روستای زریجا و ساخت اشپزخانه روستای میرملک است.
مسئول گروه جهادی علویون دانشگاه مازندران در پایان گفت: فعالیت فرهنگی اموزشی درمانی برادران در روستاهای زریجا و میرملک انجام و فعالیت فرهنگی، اموزشی، بهداشتی و درمانی خواهران نیز در روستاهای مالخواست و اوروست و کردمیر صورت خواهد پذیرفت

لینک مطلب: http://bso.ir/News/51595.html