printlogo


به مناسبت حماسه سوم خرداد و آزادسازی خرمشهر
جانشین خواهر بسیج دانشجویی دانشگاه شمال آمل مطرح کرد:
جانشین خواهر بسیج دانشجویی دانشگاه شمال آمل مطرح کرد:
کد خبر: 50966 تاریخ: 1397/3/3 12:17
حماسه آزاد سازی خرمشهر نشان از تاثیر مقاومت در برابر تهاجم است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی :جانشین خواهر بسیج دانشجویی دانشگاه شمال آمل با بیان اینکه حماسه آزاد سازی خرمشهر نشان از تاثیر مقاومت در برابر تهاجم است، اظهار کرد: تاریخ نشان داده است هر زمان در برابر تهاجم و زورگویی استعمارگران و استکبار ایستادگی کردیم نهایتا با تحمل سختی ها و کمبود ها پیروز شدیم.
زهرا زارع با اشاره به تربیت نیروهای متعالی و مدافع آرمان های اساسی کشور در حماسه آزاد سازی خرمشهر، اظهار کرد: در زمانیکه جوانان با دستان خالی و با خیانت بنی صدریان داخلی در برابر مزدوران بعثی ایستادگی کردند نشان دادند که خداوند با مدافعان و صابران است.
دانش آموخته دوره اول دیالمه مازندران در ادامه تاکید کرد: نباید از تهدیدها و کمبودها بترسیم چرا که نشان دادیم ملتی هستیم که با دستان خالی در برابر ارتش تا دندان مسلح ایستادگی کردیم وعزتمند از این برهه تاریخی گذر کردیم.

لینک مطلب: http://bso.ir/News/50966.html