تامین امنیت آبراه‌های منطقه بدون حضور ایران میسر نیست
تامین امنیت آبراه‌های منطقه بدون حضور ایران میسر نیست
نادرالاصلی:
تحقیقات دانشگاهی ناظر برنیاز‌های کشور نیست/ به دنبال کار‌های مولد هستیم و دلالی را کار نمی‌دانیم
معاون علمی بسیج دانشجویی استان اصفهان با بیان اینکه تحقیقات دانشگاهی ناظر برنیاز‌های کشور نیست، گفت: به دنبال کار‌های مولد هستیم و دلالی را کار نمی‌دانیم.
مطالبه دانشجویان شهرستان لنجان از نماینده خود در مجلس شورای اسلامی
مطالبه نماینده محترم مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی جناب آقای محسن کوهکن
برخی تصمیم‌گیران سیاسی کشور جاهلانه یا خائنانه پیاده‌نظام دشمن شده‌اند
برخی تصمیم گیران و تصمیم سازان عرصه سیاسی کشور نه تنها در جهت مقابله با این جنگ اقتصادی قدم برنداشته اند، بلکه جاهلانه و یا خائنانه به پیاده نظام دشمن تبدیل شده اند.
اخبار بیشتر

آخرین اخبار