کفعمی: در چهل ساله دوم انقلاب در تلاش هستیم تا به شکل تخصصی در عرصه‌های مختلف ورود کنیم محمدحسین کفعمی امروز در نشست خبری راه اندازی اندیشکده ابداء ناحیه بسیج دانشجویی استان اصفهان اظهار کرد: در چهل ساله دوم انقلاب در تلاش هستیم تا به شکل تخصصی در عرصه‌های مختلف ورود کنیم.

مسوول ناحیه بسیج دانشجویی استان اصفهان
کفعمی: در چهل ساله دوم انقلاب در تلاش هستیم تا به شکل تخصصی در عرصه‌های مختلف ورود کنیم
محمدحسین کفعمی امروز در نشست خبری راه اندازی اندیشکده ابداء ناحیه بسیج دانشجویی استان اصفهان اظهار کرد: در چهل ساله دوم انقلاب در تلاش هستیم تا به شکل تخصصی در عرصه‌های مختلف ورود کنیم.
گزارش/دلسوزی ضدانقلاب برای دانشجویان روزه‌دار دانشگاه کاشان
همه چیز از دانشگاه تهران و التهاب آن روز شروع شد. التهابی بی پایه و اساس که تنها به دلیل اغتشاش و برهم زدن آرامش در فضای رسانه‌ای و اجتماع کشور بود. به دنبال این اتفاق، رسانه‌های معاند و ضد انقلاب داخلی و خارجی منتظر نشسته تا از آب گل آلود ماهی بگیرند.
اخبار بیشتر

آخرین اخبار