حامد پناهنده در نمازجمعه شاهین شهر گفت: اولین مسئله ای که حائز اهمیت است مسئله دشمن شناسی است اگر دشمن را بشناسیم می توانیم با آن بهتر بجنگیم.
مردم مظلوم کشمیر عمدتا مسلمان هستند و شیعیان و محبان اهل بیت درصد قابل توجهی از بافت جمعیت این منطقه را تشکیل می دهند و از دیرباز اسیر توطئه انگلستان قرار داشته اند.
اخبار بیشتر

آخرین اخبار