یادواره سردار شهید محمد ابراهیم همت
به همت پایگاه بسیج دانشجویی شهید همت برگزار شد
مسئول تعلیم و تربیت ناحیه بسیج دانشجویی چهارمحال و بختیاری:
اگر کسی بدون بصیرت و آگاهی دست به کاری بزند ممکن است این عدم آگاهی باعث شود از هدف دور شود
یادداشت/
تفاوت در عملکرد مجلس ما تا مجلس کره، از زمین است تا آسمان
محمد رضامند فعال دانشگاه عملکرد مجلس ایران و مجلس کره را بررسی کرد.
در دانشکده فنی دختران
کارگاه آموزشی با موضوع بررسی ازدواج برگزار شد
کارگاه آموزشی ازدواج برگزار شد.
مصاحبه مسئول گروه جهادی شهید شاهمرادی بسیج دانشجویی استان چهارمحال و بختیاری:
جهادی شدیم که دل به دریا بزنیم
مسئول بسیج دانشجویی استان چهارمحال و بختیاری:
شهدا به عنوان بهترین دستاورد چهل ساله انقلاب، برای برداشتن گام دوم انقلاب باید شناسانده شوند
مسئول بسیج دانشجویی استان چهارمحال و بختیاری اهمیت راهیان نور را در گام دوم انقلاب تبیین کرد.
گزارش تصویری/
کنگره شهدای دانشجو به روایت تصویر
کنگره شهدای دانشجو با حضور خانواده شهداء دانشجو برگزار شد.
اخبار بیشتر

یادداشت
یادداشتی از جهادگر گروه از تبار آسمان ،دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

اردوی جهادی بازفت اولین و بهترین تجربه من بود.

یادداشتی از مسئول گروه جهادی شهید همت دانشگاه پیام نور شهرکرد

پادشاهی در فقر و گدایی در ثروت

احسان خلجی در یادداشتی بیان کرد؛

تابستان، فصل اردوهای جهادی

آخرین اخبار