راه اندازی گردان‎های انقلاب اسلامی در بسیج دانشجویی تبریز شادی گفت: راه اندازی گردان‎های انقلاب اسلامی در بسیج دانشجویی دانشگاه‎های استان در کنار مخاطب سازی در بدنه دانشجویی دانشگاه‎ها یکی از محورهای اصلی اقدامات ما در بسیج دانشجویی است.


ویژه ها
یادداشت