حضور مسئول نهاد رهبری دانشگاه صنعتی ارومیه در ناحیه بسیج دانشجویی آذربایجان غربی و دیدار با مسئول ناحیه بسیج دانشجویی آذربایجان غربی سیدمحمود صفری: تاکید بر حضور جوانان در عرصه های مختلف از جمله موارد مورد اشاره مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم می باشد.

دیدار هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه با مسئول جدید ناحیه بسیج دانشجویی آذربایجان غربی
دیدار هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه با مسئول جدید ناحیه بسیج دانشجویی آذربایجان غربی
💠 حضور هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه در ناحیه بسیج دانشجویی و دیدار با برادر سیدمحمود صفری
بیانیه ناحیه بسیج دانشجویی استان آذربایجان غربی در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی
تردیدی در تلخ بودنِ حادثه شهادت سردار نیست. اما تلخی، تنها یک وجه از شهادت سردار است.
برگزاری مراسم عقد زوج جوان ارومیه ای در یادمان والفجر ۸
زوج جوان ارومیه ای مراسم عقد خود را در یادمان والفجر ۸ برگزار کردند تا این سنت حسنه که چند سالی است در مناطق عملیاتی انجام می شود، امسال برگزار شود.
اخبار بیشتر

آخرین اخبار