جلسه خادمین اربعین دانشجویی البرز تشکیل شد. جلسه خادمین اربعین دانشجویی البرز تشکیل شد.

به همت معاونت اردویی ناحیه دانشجویی البرز
جلسه خادمین اربعین دانشجویی البرز تشکیل شد.
جلسه خادمین اربعین دانشجویی البرز تشکیل شد.
به همت معاون بررسی و تحلیل بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز نظرآباد برگزار شد .
به همت معاون بررسی و تحلیل بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز نظرآباد برگزار شد .
جلسه هم اندیشی بسیج دانشجویی با ریاست دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد جهت رفع مشکلات دانشجویان و صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای اخذ گذرنامه انجام شد .
قرارگاه محرم در کمالشهر
گروه جهادی دانشگاه علوم پزشکی البرز با عنوان قرارگاه محرم در کمالشهر خدمت می کند.
گروه جهادی دانشگاه علوم پزشکی البرز با عنوان قرارگاه محرم در کمالشهر خدمات پزشکی و دندان پزشکی ارائه می دهد.
مراسم روضه در ناحیه دانشجویی استان البرز
خیمه عزای امام غریبمان (علیه السلام) در ناحیه دانشجویی استان البرز نیز برپاست.
خیمه عزای امام غریبمان (علیه السلام) در ناحیه دانشجویی استان البرز نیز برپاست.
برنامه فرهنگی خانواده ناحیه بسیج دانشجویی البرز برگزار شد.
به همت معاونت خواهران ناحیه دانشجویی استان البرز برنامه فرهنگی خانواده برگزار شد.
به همت معاونت خواهران ناحیه دانشجویی استان البرز برنامه فرهنگی خانواده در کوه نور برگزار شد.
بازسازی مدرسه توسط گروه جهادی ادوار دانشگاه آزاد نظرآباد
بازسازی و نقاشی مدرسه ای در روستای حاجی بیک استان البرز توسط گروه جهادی ادوار دانشگاه آزاد نظرآباد
بازسازی و نقاشی مدرسه ای در روستای حاجی بیک استان البرز توسط گروه جهادی ادوار دانشگاه آزاد نظرآباد
جلسه طرح اعتلاء تشکیل شد.
جلسه طرح اعتلاء با حضور مسئولین معاونتهای ناحیه دانشجویی تشکیل شد.
جلسه طرح اعتلاء با حضور مسئولین معاونتهای ناحیه دانشجویی تشکیل شد.
شورای فرماندهی ناحیه دانشجویی استان البرز تشکیل جلسه داد.
شورای فرماندهی ناحیه دانشجویی استان البرز تشکیل جلسه داد.
شورای فرماندهی ناحیه دانشجویی استان البرز درراستای طرح اعتلاء تشکیل جلسه داد.
گزارش تصویری
فعالیتهای گروه جهادی شهید بلباسی در قاب دوربین
فعالیتهای گروه جهادی شهید بلباسی دانشگاه آزاد کرج در قاب دوربین
اخبار بیشتر

آخرین اخبار