یادداشت/ فعال دانشجویی

در ایام هجمه ویروس، چشم جامعه فرهنگی استان به ویروس جدید روشن!

دانشجوی فعال بسیجی: حال شهرم خوب نیست! شهرم آلوده شده به ویروس کرونا، ویروس گرانی، ویروس بیکاری ، ویروس .....


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /حال شهرم خوب نیست! شهرم آلوده شده به ویروس کرونا، ویروس گرانی، ویروس بیکاری ، ویروس .....
همه اینها کم بود، ویروس بی حیایی هم شده قوز بالاقوز!
و بدتر و مهلک تر از آن، ویروس بی تفاوتی!
و شاید ویروس بی غیرتی!
در این ایام پرتلاطم از هر سو، در ایام هجمه ویروس، چشم جامعه فرهنگی استان به ویروس جدید روشن!
از شما چه پنهان، دیروز خوابی پریشان دیدم!
خواب دیدم در قلب شهرم، روز روشن ، در مقابل دیدگان همه، جرثومه ای بی حیا، بی وقفه و کاملا حرفه ای مشغول نمایش حرکاتی باورنکردنی است!
حیرت زده شدم و با ناباوری نظاره گرش بودم ولی وقتی دیدم مردم بی تفاوت از کنارش رد می شوند یقین کردم که در خواب هستم و خاطرم آسوده گشت!
مگر می شود در ایلام، در میان قومی که افتخارش در تمام سالیانِ موجودیتش آراستگی به صفتِ غیرت بوده ، در میان آمد و شدِ همه، دو مردنما بنوازند و زنی برقصد و آب از آب تکان نخورد؟!
مگر می شود مردمی این صحنه را ببینند و بی تفاوت عبور کنند؟!
مگر می شود فیلم این رفتار شنیع دست به دست بگردد و خبر هیچ واکنشی از سوی دستگاههای ذی ربط به گوش نرسد؟!

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار