برجامیان و دلواپسان

شعری دانشجویی درباره برجام


به گزارش روابط عمومی بسیج دانشجویی تهران بزرگ/ 

دلواپسان برجام را برباد دیدند
برجامیان برجام را آباد دیدند
خود را از این فتح خیالی شاد دیدند
شد آخر پاییز و اما جوجه ای نیست!
 
من بودم از دلواپسان از روز اول
می خواستم برجام گردد زود منحل
دشمن ولی ما را حسابی کرد معطل
دیگر برای غرب بازان سوژه ای نیست!
 
هر تخم مرغی بود در یک ظرف کردند
جای عمل در گوش مان هی حرف کردند
مانند کبکی سر به زیر برف کردند
برجام نشد انگور و حتی غوره ای نیست!
 
اشکی که شرمن ریخت زورش بیشتر بود
پرتاب خودکار عراقچی بی ثمر بود
کشور به واقع هفت سالی در هدر بود
در شهر برجام نوری اندر کوچه ای نیست!
 
دشمن فقط با وعده هایش دلبری کرد
نُه شرط محکم با درایت رهبری کرد
روحانی اما کارها را سرسری کرد
در خرمن برجام حتی خوشه ای نیست!
 
هی خرمنی از وعده ها را کشت کردید
پس عزت ایران ما را زشت کردید
هفت سال ملت را فنا از هشت کردید
در سال هشتم هم که کم اعجوبه ای نیست!
 
مسکن که وحشتناک به قیمت ها زند نوک
نرخ دلار نزدیک بیست، بازار در شوک
وضع پراید و قیمتش مضحک تر از جوک!
آیا برای گنج برجام موزه ای نیست؟!
 
حتی اروپا هم به ما خندید بدجور
اینستکس را آورد با یک وضع ناجور
قطعنامه هم صادر نمود و آش شد شور!
در دشت برجام هیچ گل یا بوته ای نیست!
 
برجام تنها خوبی آن بود عبرت
راه حسین (ع) باشد همیشه راه عزت
یعنی نباید داد تن هرگز به ذلت
با گرگ جز دندان و چنگ و زوزه ای نیست
 
📝 علی شیرازی
 
 
توجه نشر و انعکاس یادداشت های دانشجویی لزوما به معنای تایید کلیه محتوای مذکور نمی باشد.

ارسال نظر


captcha