نامه بسیج دانشجویی ۴۳ دانشگاه استان مرکزی به رئیس جمهور

جناب آقای روحانی؛ حال که نه چرخ سانتریفیوژ آن طور که باید میچرخد و نه چرخ اقتصاد؛ حداقل به فکر سلامت مردم باشید.

بسیج دانشجویی ۴۳ دانشگاه استان مرکزی در نامه ای به رئیس جمهور از عملکرد ضعیف دولت در حوزه های آلودگی هوای کلانشهرها، وضعیت بد بازار سرمایه، وضعیت بد اقتصادی و معیشتی مردم و ... انتقاد کردند.