به همت معاونت فرهنگسازی خواهران بسیج دانشجویی استان ایلام

سیرنمایشگاهی دانشجوی آرمانگرا

بمناسبت فرارسیدن سالروز تشکیل بسیج دانشجویی و طلبه به فرمان حضرت روح الله امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه) در تاریخ(۶۷/۹/۲) سیرنمایشگاهی دانشجوی آرمانگرا در کانالها و گروه های بسیج دانشجویی استان ایلام برگزار شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی / بمناسبت فرارسیدن سالروز تشکیل بسیج دانشجویی و طلبه به فرمان حضرت روح الله امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه) در تاریخ(۶۷/۹/۲)
 سیرنمایشگاهی دانشجوی آرمانگرا در کانالها و گروه های بسیج دانشجویی استان ایلام برگزار شد.


ارسال نظر


captcha