دانشگاه ات دولتی است... ولی خرج ات باخودت است

یادداشتی از یکی از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بابت گله از کسر از حقوق ماهانه


دانشگاه ات دولتی است
اما خرج ات باخودت است

ماجرا از آنجایی شروع شد که بعد از چند ماه از شروع تحصیل بالاخره حقوق چند ماه واریز شد و بنده خوش حال و خندان راهی خانه در شهرستان شدم تا والدینم را شیرینی اولین حقوق مهمان کنم.
هنوز چند لحظه ای از نشستن پرنده خوش اقبال واریز بر شانه تلفن همراهم نگذشته بود که نکته ای همچون که آب سردی بر سرم بریزند یادم افتاد که حدود نیمی از این واریزی برای من نیست!
راحت تر بگویم ۴۵ درصد اش...
حالا شاید بهتر فهمیده باشید که من اهل کجا هستم
آری...
من یک #دانشجومعلم هستم...
در دانشگاه دولتی درس میخوانم...
بیشتر هزینه تحصیل ام با خودم است...
آخر به ما سرانه دانشجویی چیزی که حق
همه دانشجویان است داده نمیشود...
چرا؟؟
چون اندکی حقوق میگیرم...
دیگر سرانه بی سرانه...
باید نیمی از حقوق را ماهانه تقدیم دانشگاه کنم...
اما بد ترین حال را این روز ها دارم...
نه کلاسی... نه خوابگاهی... نه غذایی...
ولی باید باز هم پول بدهم...
کم تر...
اما با بی عدالتی...
چرا...
بعدا اگر عمری بود خواهم گفت انشاء الله...

دانشجویی از فرهنگیان

 

توجه " نشر و انعکاس یادداشت های دانشجویی الزاما به معنای تایید محتوای آن نمی باشد."

ارسال نظر


captcha