امید نسخه همیشگی

یادداشت دانشجویی با موضوع امید ورزی در این روز ها


به گزارش روابط عمومی بسیج دانشجویی تهران بزرگ/ 

در وادی کرونا همه احساس گمگشتگی داریم، شاید می ترسیم، شاید هم عین  خیالمان نیست چون هنوز به آن جاهلیم... بله جهل خیلی بد است تالی فاسدهای فراوانی دارد، قطعا یکی از آن ها نا امیدی است؛ ناامید مرده ی متحرک است، از همه ی عالم، طلبکار 
است، شایدم بدهکار! ناامید را موجودی یخ زده فرض کنید که خون تالش در آن جریان ندارد، وای چه قدر نامطبوع است... 
شما آزادید، میتوانید کتاب نخوانید، می توانید فیلم نبینید،میتوانید راحت بیرون بروید، میتوانید با لیسیدن ضریح، آبروی دین را ببرید و جان دیگران را به خطر بیاندازید، می توانید برای کسب نان، جانتان را کف دست بگیرید، درست یا غلطش مهم نیست...مهم آن است 
که اصلا حق ندارید ناامید شوید چون در آن صورت موجودی خطرناک خواهید بود که مرضتان را مرهمی نیست و عالم را به انجماد می کشانید...
دیگر صدای نوزاد امروز و لالایی مادرو آواز گنجشککان و هوهوی باد و ه هیچ چیز را نمی شنوید... این همه خوبی را نمی بینید ...خیلی وحشتناک است... نه؟! 
بدانید یاس از لشکر ابلیس است، همواره امیدوار باشید. 

 

سید محمد کشفی

 

"توجه نشر و انعکاس یادداشت های دانشجویی لزوما به معنای تایید کلیه محتوای مذکور نمی باشد."

ارسال نظر


captcha