مسئول بسیج دانشجویی استان فارس:

آموزش های بسیج دانشجویی با استفاده از ظرفیت آموزش های برخط ادامه خواهد داشت

برنامه ریزی لازم برای برگزاری دوره های آموزشی ، آموزش های تشکیلاتی و جلسات بصیرتی در بستر آموزش های برخط انجام شده و بزودی رسماً شاهد افتتاحیه آن خواهیم بود .


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /سعید یوسفی مسئول بسیج دانشجویی استان فارس در گفت و گو با خبرنگار بسیج دانشجویی گفت: با توجه به وضعیت پیش آمده کرونا در کشور و همچنین ایجاد وقفه در حضور دانشجویان در دانشگاه و تعطیلی کلاس های حضوری و حرکت دانشگاه ها به سمت آموزش های غیرحضوری و استفاده از بستر های برخط برای برگزاری کلاس ها ، بسیج دانشجویی استان فارس نیز نیازمند تغییر رویکرد و استفاده از بستر های مجازی موجود در برگزاری برنامه ها و آموزش ها و جلسات دارد و ما مشتاق به استفاده از آموزش در شبکه های پلت فورمیک هستیم .

یوسفی ادامه داد در همین راستا برنامه ریزی لازم برای برگزاری دوره های آموزشی ، آموزش های تشکیلاتی و جلسات بصیرتی در بستر آموزش های برخط انجام شده و بزودی رسماً شاهد افتتاحیه آنخواهیم بود .
مسئول بسیج دانشجویی استان فارس :در همین راستا تفاهم لازم با مرکز فضای مجازی سپاه فجر فارس صورت گرفته و به عنوان اولین بستر برخط بزودی استفاده خواهد شد.
 وی در پایان گفت :امروز با توجه به وضعیت پیش آمده زمان استفاده از شبکه های مجازی شکل گرفته در جامعه و همه صنوف و اقشار فرا رسیده و می بایست جریان انقلاب میوه سالها تلاش در فضای مجازی را بچیند و بسیج دانشجویی هم باید حداکثر استفاده از بستر فضای مجازی را ببرد.

ارسال نظر


captcha