تولید گان پزشکی و ضدعفونی توسط بسیج دانشجویی شهرستان خوی

اقدامات بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خوی در جهت مقابله با ویروس کرونا

اقدامات بسیج دانشجویی شهرستان خوی در راستای مقابله با ویروس کرونا


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /

تولید بیش از ۵۰۰۰ ماسک و گان توسط دانشجویان جهادگر بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری شهرستان خوی


🔸 این لباس های پزشکی و ضدعفونی توسط بسیجیان دانشگاه علوم پزشکی خوی تهیه و تولید شده است و در جهت گندزدایی مناطق محروم و مراکز بهداشتی توزیع شده است.

ارسال نظر


captcha