بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران

تولید روزانه 1200عدد ماسک بهداشتی


با شیوع ویروس منحوس کرونا در کشور و استان مازندران و احساس نیاز به ماسک های بهداشتی، بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران تصمیم به تولید ماسک های بهداشتی گرفته است.

این کارگاهها در حال حاضر ظرفیت تولید روزانه ۱۲۰۰ عدد ماسک استاندارد و بهداشتی را دارا میباشند.

همچنین این کارگاهها با مجوز از دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حال فعالیت میباشند و ماسک های تولید شده با رعایت اولویت ها در اختیار مراجع درمانی استان مازندران و دانشگاه مازندران قرار میگیرد.

ارسال نظر


captcha