یادداشت سید امیر ساداتی کرمی

تاراج سرمایه ملی

قیمت نفت به حدود 21 دلار رسید که با احتساب دلار دولتی 4200 تومانی می شود هر بشکه ای هشتاد و هشت هزار و دویست تومان. یعنی بعبارتی با احتساب هربشکه ای 159 لیتر ، هر لیتر نفت ایران هم اکنون حدودا 550 تومان بفروش میرسد! این درحالیست که هربطری آب طبیعی حدود دوهزارتومان از کارخانه قیمت گذاری می شود


قیمت نفت به حدود 21 دلار رسید که با احتساب دلار دولتی 4200 تومانی می شود هر بشکه ای ۸۸۲۰۰تومان. یعنی بعبارتی با احتساب هربشکه ای 159 لیتر ، هر لیتر نفت ایران هم اکنون حدودا 550 تومان بفروش میرسد! این درحالیست که هربطری آب طبیعی(همان اب چاه تسویه شده!) حدود دوهزارتومان از کارخانه قیمت گذاری می شود! بطور صریح و واضح دولت فعلی در شرایط فعلی هر لیتر نفت را کمتر از یک سوم قیمت یک بطری آبمعدنی  می فروشد! و این یعنی به تاراج دادن سرمایه ی ملی ای که میلیونها سال برای تولیدش زمان نیاز است!. و این درحالیست که قیمت فعلی، حتی هزینه های استخراج نفت را نیز کفاف نمی دهد! یعنی فروش نفت آنهم به هرقیمتی برای دولت فعلی مهمتر است از سود و منفعت ریالی ای که از قبل فروشش نصیب کشور می گردد...
به شخصه تفاوتی در سیاست و روش لیبرالها درخصوص فروش نفت با پهلوی پدر و پسر نمی بینم . چرا که در دوران پهلوی بیشتر سود ماحصل فروش نفت به جیب کنسرسیوم امریکایی یا انگلیسی میرفت و درصد کمترش به ایران میرسید ؛ در مدیریت و دولت لیبرال ها هم به بهانه از دست ندادن بازار فروش، عمده سود از قیمت واقعی نفت به جیب دلالان و شرکتهای تجاری خارجی می رود و سهم اندکی از آن (همان کمتر از یک سوم قیمت یک بطری آبمعدنی!) به جیب خزانه کشور!
پاسخ مشخص است، در حکومت پهلوی و مدیریت لیبرال ، مفت خوری اقتصادی بعنوان یک شاخصه و ویژگی مشترک محسوب می شود. و جالب تر اینجاست که پهلوی به ناچار می بایست به ازای عمده ی دلارهای حاصل از فروش نفت آنهم به قیمت ثمن بخس، اسلحه دست چندم از آمریکا وارد می کرد ، و دولت لیبرال هم درصورت تحقق اینستکس ،غذا ودارو! 
تراژدی غم انگیزیست اما رها شدن از فرهنگ و منش مفت خوری اقتصادی و قطع وابستگی به نفت فقط یک راه علاج دارد:
#تشکیل دولت جوان حزب اللهی

ارسال نظر


captcha