در جلسه مطرح شد؛

مدار راهیان نور ۹۸ ترسیم شد

در جلسه راهیان نور، طرح کلی مدار راهیان نور، اعضای کمیته ستاد راهیان نور و موانع اجرایی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی / جلسه راهیان نور که با حضور علیرضا کیخا، مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان سیستان و بلوچستان برگزار گردید، بهروز مختاری مدیریت فرهنگ سازی، ناظری مسئول کمیته پیشرو، فاضل مسئول کمیته فرهنگی، سرگزی مسئول کمیته مداحان و راویان ناحیه حضور داشتند.

در این جلسه چیدمان و طرح کلی مدار راهیان نور ۹۸ ترسیم و اعضای کمیته های ستاد راهیان نور ۹۸ نیز مشخص گردیدند و موانع و چالش های موجود از جمله تداخل بازه های اعزام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ارسال نظر


captcha