رئوفی در جلسه تودیع و معارفه مسئول واحد خواهران بسیج دانشجویی واحد خواهران دانشگاه مذاهب اسلامی هرمزگان:

لزوم ارتباط دانشجویان دانشگاه مذاهب اسلامی با سایر دانشگاه ها در قالب هسته های بین الملل و جهان اسلام بسیج دانشجویی

در تاریخ ٣٠ دی، آیین تکریم و معارفه مسئول واحد خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه مذاهب اسلامی با حضور رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی هرمزگان و مسئول ناحیه بسیج دانشجویی، در محل همین دانشگاه برگزار شد و در طی آن خانم مهدیه صادقی تکریم و خانم ساجده سالاری معارفه شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی / در تاریخ ٣٠ دی، آیین تکریم و معارفه مسئول واحد خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه مذاهب اسلامی با حضور حجت الاسلام دکتر ابراهیمی،رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی و عارف رئوفی، مسئول ناحیه بسیج دانشجویی، در محل همین دانشگاه برگزار شد و در طی آن خانم مهدیه صادقی تکریم و خانم ساجده سالاری معارفه شد.

در ابتدا، دکتر ابراهیمی ضمن عرض خیر مقدم، ابراز کرد: بسیج دانشجویی به یک معنا یک تشکل اثرگذار دانشجویی و به معنای دیگر یک تفکر است؛ که فراتر از یک تشکل دانشجویی است.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی هرمزگان، اضافه کرد: بسیج دانشجویی یک بازوی ارزشمند و توانمند برای مسئولین دانشگاه است که بار اصلی حوزه فرهنگی را به دوش می کشد؛ فلذا از این جهت باید مورد حمایت قرار بگیرد.

در ادامه رئوفی با اشاره به ظرفیت های بسیج دانشجویی و ماهیت فلسفه وجودی و چرایی شکل گیری آن، گفت: بسیج دانشجویی دارای شاخصه ها و مولفه هایی است، که آن را از سایر تشکل ها متمایز می کند؛ که می توان به این شاخصه ها که تنها تشکل دانشجویی که به فرمان مستقیم امام خمینی(ره) تشکیل شده و گسترده ترین و فراگیرترین تشکل دانشجویی کشور است، و همچنین جای دادن چرخه کامل تولید علم و احصاء و حل مساله تا ارائه راهکار و حل آن، اشاره کرد.

وی همچنین با عنایت به فرامین امامین انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه بسیج دانشجویی باید در فضای جهان اسلام و بین الملل اثرگذار باشد و هسته های مقاومت را در سراسر جهان راه بیاندازد، تصریح کرد: دانشگاه مذاهب اسلامی با توجه به فلسفه و ماهیت تشکیل آن، می تواند در این حوزه بسیار اثرگذار باشد و باید طراحی دقیق و عمیقی را جهت ارتباط دانشجویان این دانشگاه و سایر دانشگاه ها در غالب هسته های بین الملل بسیج دانشجویی و همچنین در قالب هسته های جهان اسلام، انجام داد.

 

 

ارسال نظر


captcha