در میزگرد دانشجویی مطرح شد:

روز دانشجو روز تمام دانشجویان ضد استکباریست/ آنچه معیشت مردم را تحت‌الشعاع قرار داده سیاست های لیبرالی و نئولیبرالی است

میزگرد دانشجویی به مناسبت روز دانشجو با حضور حسین قاسمی پور، دبیر جامعه اسلامی دانشگاه خلیج فارس و ماهان حقیقی، مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه خلیج فارس برگزار شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی / میزگرد دانشجویی به مناسبت روز دانشجو با حضور حسین قاسمی پور، دبیر جامعه اسلامی دانشگاه خلیج فارس و ماهان حقیقی، مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه خلیج فارس برگزار شد.

چه کنیم که اعتماد مردم به دانشجو به عنوان پیش‌قراول فکری جامعه بازگردد؟

حسین قاسمی پور در این میزگرد دانشجویی اظهار داشت: روز دانشجو هم مانند هر مناسبت تقویمی می‌توانست هر روز دیگری باشد. قرعه اما به نام این روز افتاد آنجا که در ماجرای نیکسون و حقارت پهلوی، اعتراض هایی در پی داشت و قوه ی قهریه با به رگبار بستن معترضان سعی در سرکوب مخالفان داشتند.

قاسمی افزود: از آن ماجرا سال ها گذشته و تعریف تاریخچه ها برای مردم جذابیتی ندارد. دید مردم به دانشجو، قشری خسته و منفعل است. در همین ماجرا های اخیر کدام یک از دانشگاه های استان واکنش قابل توجهی داشته اند؟ باید از خودمان بپرسیم چه کنیم که دیدگاه و اعتماد مردم به دانشجو به عنوان پیش‌قراول فکری جامعه بازگردد.

روز دانشجو روز تمام دانشجویان ضد استکباریست

ماهان حقیقی گفت: روز دانشجو، روز تمام دانشجویان ضد استکباریست و عقبه ی همه ی تشکل ها و جنبش های دانشجویی به همین روز برمی‌گردد. شهادت دانشجویان دانشگاه تهران که  دلیل نامگذاری این روز است ماهیتی ضد استکباری و ضد استبدادی به این روز می‌بخشد. چون وابستگی به جریان خاصی هم نداشته و تنها به سبب دغدغه مندی و مخالفت با سلطه ی بیگانه وظیفه دانستند نسبت به اتفاقات جامعه واکنش نشان بدهند

حقیقی اشاره کرد: از دهه ی هشتاد به بعد، جامعه ی دانشگاهی و جریان های دانشجویی به نوعی خنثی و راکد و رو به افول بوده است. اخیرا دانشگاه ها و دانشجویان را دغدغه مند که نه، بی دغدغه و حتی بدتر از آن معدن فساد و پمپاژ آن به بطن جامعه در می یابیم.

وی افزود: خستگی و خمودگی قشر دانشجو که حافظان حقوق ملتند عواقب خوش آیندی نداشته. دانشجویان مؤذن های جامعه اند، و این خواب آلودگی قضا شدن نماز امت را در پی دارد.

مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه خلیج فارس عنوان کرد: جنبش های دانشجویی از بستر انقلاب هستند و نه در حرف، که در عمل پیرو آرمان های امام و رهبری هستند. کسانی در همین اتفاقات اخیر با قمه و مشعل و پیت بنزین به خیابان ها ریختند و بانک و مغازه ها را به آتش کشیدند نمی‌توانند دلسوز مردم و زنده کننده ی جنبش های دانشجویی باشند.

آنچه معیشت مردم را تحت الشعاع قرار داده سیاست های لیبرالی و نئولیبرالی است

قاسمی پور در ادامه اظهار داشت: حرکتی که در ۱۶ آذر شکل گرفت حرکتی به نفع مردم پایین دست و علیه ظلم و استکبار بود. در زمان حال آنچه بر توده ی مردم فشار آورده و معیشت مردم را تحت الشعاع قرار داده سیاست های لیبرالی و نئولیبرالی اشتباهی است که در سطح کلان کشوری اعمال می‌شود.

مسئول تشکل جامعه اسلامی دانشگاه خلیج فارس گفت: در ادبیات و خواسته های مردم دیده می‌شود که خواهان دولت جوان هستند، خواهان دولت پاکدست هستند. وقتی سیاست ها اصلاح نشوند چه تفاوتی می‌کند که مجری پیر باشد یا جوان؟

حسین قاسمی پور تصریح کرد: دانشجو باید شأن خود را در جامعه باز یابد و قوه ی عاقله ی مردم در برخورد با مسائل و مشکلات باشد. مردم که مدت هاست کاری با قشر دانشجو ندارند، پس لازم ست ما دانشجوها با روی باز به سمت مردم برویم و دستگیر آن ها در مشکلات شان باشیم. حرف های شان را بشنویم و صدای دردهای شان باشیم. در همین حوادث اخیر و گرانی بنزین هم جای خالی دانشجویان و روحانیون در میان مردم را دیدیم.

عدم حضور و پاسخگویی مسئولان و نمایندگان مردم در دانشگاه بدلیل انفعال جامعه‌ی دانشگاهی است

ماهان حقیقی بیان داشت: شرایط فعلی اصلا جالب نیست از طرفی از بیرون درگیر جنگ های فرهنگی اقتصادی و حتی علمی هستیم و از طرفی از درون با سیاست های غلط در بدنه ی اجرایی کشور دست و پنجه نرم می‌کنیم.

حقیقی افزود: دانشجویان باید طلایه دار مبارزات باشند و به عنوان نیروی متخصص و جوان، باید افسرانِ نقش آفرین در این جنگ باشند. دانشگاه سنگر اول مبارزه ی جنگ های علمی فرهنگی اقتصادی است.

مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه خلیج فارس گفت: انقلاب آن‌قدر خدمت رسانی را آسان کرده که سخت ترین کاری که یک مسئول می‌تواند انجام بدهد خدمت نکردن به مردم است و همین کار را هم می‌کنند.

وی اشاره کرد: از طرفی دانشجویان انقلابی که باید در بطن جامعه حضور داشته باشند غایبند، و همینطور که در ماه گذشته دیدیم اعتراضات به حق مردمی به دست مغرضان و ضد انقلاب ها می افتد و از مطالبات مردمی سواستفاده می‌شود این انفعال جامعه ی دانشگاهی تا حدی ست که مسئولان عالی رتبه استانی و نمایندگان مردم خود را ملزم به حضور در دانشگاه و پاسخگویی به دانشجویان نمی‌دانند.

دانشجو باید ارائه‌ی راهکار و حل مسائل را در دانشگاه تجربه کند

قاسمی پور در ادامه اظهار داشت: دانشجو همیشه درد را می‌بیند. نمونه اش همین مسئله ی گرانی ها، همه از گرانی بنزین و به تبع آن بقیه اقلام سخن می‌گویند اما تکانی به خود نمی‌دهند. و این یعنی نق زدن.

حسین قاسمی پور بیان کرد: جامعه ی دانشجویی جمع نیست. پخش و پلاست. دانشجو باید در دانشگاه، ارائه‌ی راهکار و حل مسائل و مشکلات را تجربه کند. دانشجویی که مطالبه ی درون دانشگاهی ندارد نمی‌تواند مطالبه ای خارج از دانشگاه داشته باشد.

این فعال دانشجویی عنوان کرد: وجود دانشجو باعث و بانی وجود دانشگاه و رییس و استاد و… است اما دانشجو از درک شأن و منزلت خود در جامعه ناآگاه است. توقع مردم از دانشجو مشخص است، آن ها آقا بالاسر که نمی‌خواهند. همراه و همپا می‌خواهند.

علوم تدریسی در دانشگاه اقتباسی و ترجمه شده کتب غربی است

حقیقی گفت: دو معضل بزرگ که خاصه جامعه ی دانشجویی را هدف قرار می‌دهد مسئله ی بیکاری و اشتغال است. میبینیم که شخصی دانشجوی دکتری ست و از فارغ التحصیل شدن رویگردان است. چرا؟ چون کار نیست. متاسفانه علوم تدریسی در دانشگاه اقتباسی و ترجمه شده ی کتب غربی است و هیچ کسی به فکر تغییر علوم به فراخور نیازهای جامعه نیست.

ماهان حقیقی بیان کرد: به عنوان یک بسیجی انقلابی فکر می‌کنم راه حل برون رفت از این مشکلات نه کلید است و نه دلخوش کردن به کاغذ پاره هایی که آن ور آبی ها امضا می‌کنند.

نظام آموزشی ما ناکارآمد است

قاسمی پور افزود: دانشگاه نمونه ی کوچکی از جامعه است که دانشجو باید در آن پذیرش نقش ها و مسئولیت پذیری را بیاموزد. وقتی دانشجو نقش خود را فهمید آنگاه می بایست به آگاه بخشی به جامعه مبادرت ورزد.

وی گفت: ما را چه شد که به اینجا رسیده ایم؟ ۱۰ درصد جمعیت کشور را دانشجویان تشکیل می‌دهند و این قشر جزو شاغلین به حساب می آیند. با این وجود آمار بیکاری بیداد می‌کند. و این ضعف سیستم آموزشی ما در تربیت نیروی انسانی ست.

حسین قاسمی پور در پایان اشاره کرد: ارتباط پویایی بین دانشگاه و صنعت، و یا بازار وجود ندارد و دانشجوها پس از فارغ‌التحصیلی برای استخدام در هر ارگان یا اداره ای باید یک سری دوره ی آموزشی را بگذرانند. این ناکارآمدی نظام آموزشی ما را می رساند.

انتهای پیام/

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار