دکتر بالایی جانشین سازمان بسیج دانشجویی:

دانشگاه به عنوان نهاد علم در کشور باید به دنبال حل مسائل گوناگون کشور باشد

جانشین سازمان بسیج دانشجویی گفت: دانشگاه به عنوان نهاد علم در کشور باید به دنبال حل مسائل گوناگون کشور باشد و برای موضوعات مختلف جامعه حرف و برنامه داشته باشد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /دکتر بالایی جانشین سازمان بسیج دانشجویی با حضور در ناحیه بسیج دانشجویی استان قزوین گفت: دانشگاه به عنوان نهاد علم در کشور باید به دنبال حل مسائل گوناگون کشور باشد و برای موضوعات مختلف جامعه حرف و برنامه داشته باشد.

 وی با اشاره به این موضوع که دیگر اعتلای بسیج به مرحله اجرا در آمده است، افزود: اعتلای بسیج دانشجویی می کوشد علاوه بر مطالبه گری مسائل جامعه توسط دانشجویان، دانشگاهیان ما به دنبال حل این مسائل نیز باشند و برای رفع مشکلات برنامه ریزی نمایند و این انتظار از بسیج دانشجویی به مراتب بیشتر است.

دکتر بالایی با بیان این نکته که یکی از آفت های پایان نامه ها غیر بومی بودن حل مسائل در آن ها است، گفت: پایان نامه های دانشجویی باید براساس مسائل روز کشور نوشته شود تا به مرور مشکلات کشور حل گردد.
جانشین سازمان بسیج دانشجویی افزود: هدف اعتلای بسیج دانشجویی نیز این است که با تشکیل نظام مسائل درسطح دانشگاه ها و ایجاد بستر طرح وگفتگو مسائل در هسته‌های مسئله محور به سوی حل مسائل گام بردارد.
وی در ادامه گفت: ضمانت اجرای اعتلای بسیج دانشجویی، همراه نمودن قلوب دانشجویان با این حرکت است و این همراهی تنها با گفت و گوحاصل می شود.

 

برای حل معیشت مردم باید الگوی اقتصادی ما بومی باشد
دکتر بالایی با اشاره به مشکل معیشت مردم گفت: یکی از ایرادات اقتصاد ما کپی بودن الگوی اقتصادی کشور ما از دیگر کشورها است و برای حل معیشت مردم ایران باید الگوی اقتصادی ما بومی باشد.

وی با انتقاد از اقتصاد غیر مولد در ساختاراقتصادی کشور گفت: تورم موجود در کشور ناشی از اقتصاد غیر مولد است و باید چرخه اقتصاد به سمت تولید حرکت کند.

وی خاطرنشان کرد: برای حل عموم مسائل کشور برنامه و راهکار وجود دارد اما اینکه، کدام راهکار مورد استفاده قرار گیرد نیازمند گفتمان سازی در سطح جامعه است و جریان تشکل دانشجویی میتواند در این مسیر گام های بلندی بردارد.

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار