یادداشت/ سیدامیر ساداتی کرمی

مجلسی که عصاره ی فضایل ملت نیست!

اخبار محیرالعقولی که در ماهها و روزهای اخیر درخصوص مواضع و رویکردها و رفتارهای مجلس نشینان به سمع و نظر مردم می رسد هرچه زمان می گذرد بیشتر این جمله را در اذهان عمومی به تصویر می کشد که "این مجلس عصاره فضائل ملت نیست!


""مجلسی که عصاره ی فضایل ملت نیست!""
اخبار محیرالعقولی که در ماهها و روزهای اخیر درخصوص مواضع و رویکردها و رفتارهای مجلس نشینان به سمع و نظر مردم می رسد هرچه زمان می گذرد بیشتر این جمله را در اذهان عمومی به تصویر می کشد که "این مجلس عصاره فضائل ملت نیست!".
مجلسی که باید خاشع و خاضع در مقابل مردم ، و سرکش و غرّه در مقابل دشمنان  این ملت باشد، چندی ست طوری رفتار می نماید کانّه باور نظری و عملی اش به تکبر و بی ادبی و گستاخی در مقابل ملت فهیم، و تواضع و رخوت و خودکوچک بینی در مقابل دشمنان قسم خورده ی همین ملت است! که اگر این است باید به صراحت گفت این مجلس نه تنها عصاره ای از فضائل ملت نیست، بلکه می توان به جرات بیان کرد که وجود برخی رذائل در جامعه را نیز باید نتیجه ی وضعیت فعلی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی دانست!
مجلسی که نماد تاریخی اش را باید شهید مدرسی دانست که وظیفه اصلی خود را در خدمت هرچه تمام تر به مردم مسلمان و غضب و ترش رویی به دشمنان و طواغیت داخلی و خارجی می دید و در راستای تحقق آن حتی جان خویش را نیز عطا کرد. اما چقدر دورند مجلس نشینان فعلی از مشی و عمل امثال شهید مدرس! 
مجلسی که در مقابل دشمنان و طواغیت، تمام سعی خود را در پذیرش کنوانسیون های استعماری و تحقیرکننده می نماید و مخالفین این اقدام مغایر شرف و غیرت ملی و دینی را تندرو و افراطی می انگارد؛ مجلسی که همراهی و حمایت حداکثری و مطلق از جریان و حزب حاکم در دولت را ولو با مشاهده برخی مفاسد و تخلف های قانونی آشکار، وظیفه اصلی خود قلمداد میکند و البته در مواردی نیز  بعد از کشاندن وزیر متخلف به جلسه ی استیضاح، با آراء بیشتر از قبل تاییدش می نماید!؛ مجلسی که نقش نظارتی و پیگیری اش را عامدانه یا قاصرانه تاجایی تنازل می دهد که مردم باید بیایند و مفسدان و مبادی فساد را به قوه قضائیه معرفی کنند و مطالبه ی برخورد قاطع نمایند و درمقابل، مجلسیان فی الفور در صدد تصویب قانونی مبنی بر ممنوعیت اطلاع همان مردم فهیم و انقلابی از  اعترافات آن دزدان و مفسدان برآیند!؛ مجلسی که برخی نمایندگانش (از جمله نمایندگان استان خود ما!) چندماه مانده به انتخابات اصل را بر عوام بودن مردم گذاشته و با نمایش حضور تصنعی و ویترینی در ادارات و نهادها و حتی زنگ ورزش  مدارس شهرهای حوزه ی انتخابیه خود! کوتاهی ها و قصور و حتی غیبتهای خود در کمیسیون های تخصصی مجلس را با نمایشهای اینستاگرامی و توییتری مخفی می سازند؛ مجلسی که ماه هاست مخالفین شفافیت حسابهای بانکی ایران برای امریکا و رژیم صهیونیستی را مخالفت با منافع ملی دانسته! ولی بر خلاف مطالبه ی قانونی و حداکثری مردم به اجرای قانون طرح ثبت اموال مسئولین در سامانه قوه قضاییه و شفافیت آراء نمایندگان  همچنان استنکاف می ورزد و این شفافیت را مغایر حرّیت یک نماینده مجلس می داند!! و در نهایت مجلسی که‌‌‌ عصاره رذایل کلامی و رفتاری جامعه را می توان در سکنات و گفتارهای اعضایش ، از عضو لیست انگلیسی گرفته تا نائب رئیس مجلس! (و کسانی که با سکوت در مقابل این رفتارها به نوعی آن را تایید می کنند، البته با احترام به قلیل نمایندگان انقلابی)مشاهده کرد؛ قطعا عصاره ی فضائل مردم نیست.
 
 
-مسئول سازمان بسیج دانشجویی استان مازندران

ارسال نظر


captcha