بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز:

گزارش رویداد ششم کافه کارآفرینی استان فارس

بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز کارگاه کارآفرینی برگزار کرد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز کارگاه کارآفرینی برگزار کرد. هدف از برگزاری این کارگاه، آموزش و ایجاد فرهنگ کارآفرینی، انتقال تجارب عملی افراد موفق، شبکه سازی و ارتباط گیری و ایجاد شبکه اکوسیستم کارآفرینی در استان بود.


از جمله حامیان این رویداد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
جهاد دانشگاهی استان فارس
استارتاپ آنی پال
صنایع غذایی مانی تبسم
دانشگاه شیراز
مهندس قرشی نژاد
دکتر زاهدیان نژاد
بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز
معاونت فرهنگی امور جوانان
اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات
تشکل شیراز مارکتینگ
و ...

علی عسکر دهقانی مؤسس صنایع غذایی مانی تبسم، مهمان این برنامه بود.

در این بخش اول این رویداد تعامل و پرسش سوالات گزینش شده و هدفمند از کارآفرین آغاز شد و با سوالات چالشی ادامه یافت تا ذهن مخاطب کنجکاو شود. در بخش شبکه سازی و ارتباط گیری تعامل خوبی برقرار شد تا جایی که یک تعامل کاری به مرحله نهایی شدن رسید. در ادامه و در بخش دوم با سوالات مخاطبین ادامه یافت و ایده ها ارزیابی گردید و با اهدای هدایای ویژه و لوح و تابلویی یادبود و عکسی دسته جمعی به پایان رسید.

ارسال نظر


captcha