برگزاری انتخابات شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان مازندران

سید مرصاد حسینی به عنوان دبیر شورای تبیین مواضع استان مازندران انتخاب شد

انتخابات شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان مازندران با حضور آقای ساداتی کرمی مسئول بسیج دانشجویی استان مازندران و مسئولین بسیج دانشجویی دانشگاه های استان مازندران در دانشگاه آزاد اسلامی ساری در تاریخ 98/8/8 برگزار شد


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /انتخابات شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان مازندران با حضور آقای ساداتی کرمی مسئول بسیج دانشجویی استان مازندران و مسئولین بسیج دانشجویی دانشگاه های استان  مازندران

در دانشگاه آزاد اسلامی ساری در تاریخ 98/8/8 برگزار شد 
در این جلسه مسئولین بسیج دانشجویی به بیان دیدگاه خود پرداختن در ادامه رای گیری برای انتخاب اعضای جدید شورای تبیین مواضع بسیج انجام شد و در نهایت آقای سید مرصاد حسینی به عنوان دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان مازندران انتخاب گردید

ارسال نظر


captcha