برگزاری جلسه تودیع و معارفه مسئولین بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد مهدیشهر با حضور مسئول ناحیه بسیج دانشجویی دانشگاه های استان سمنان

جلسه تودیع و معارفه مسئولین بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد مهدیشهر با حضور مسئول ناحیه بسیج دانشجویی دانشگاه های استان سمنان، در محل دانشگاه آزاد واحد مهدیشهر برگزار شد


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی در جلسه تودیع و معارفه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد مهدیشهر ضمن تودیع و تقدیر از زحمات آقای تجلی و خانم جباری از زحمات این بزرگواران در دوره قبل، جناب آقای غریب شاهیان و خانم قاسمی به عنوان مسئولین بسیج واحد برادران و خواهران دانشگاه آزاد واحد مهدیشهر معرفی شدند.

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار