مدیر فرهنگی و هنری بسیج دانشجویی خبر داد:

اولین مجمع معاونین و مدیران فرهنگی دانشکده و دانشگاه های هنر شیراز

کاظم اسماعیلی، مدیر فرهنگی و هنری بسیج دانشجویی استان فارس از برگزاری اولین مجمع دانشگاه و دانشکده های هنر استان فارس با حضور معاونین و مدیران فرهنگی دانشگاه و دانشکده های هنر استان در محل سازمان بسیج دانشجویی فارس خبر داد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /کاظم اسماعیلی، مدیر فرهنگی و هنری بسیج دانشجویی استان فارس از برگزاری اولین مجمع دانشگاه و دانشکده های هنر استان فارس با حضور معاونین و مدیران فرهنگی دانشگاه و دانشکده های هنر استان در محل سازمان بسیج دانشجویی فارس خبر داد.

وی در این باره با تاکید بر ضرورت هم افزایی ظرفیت دانشگاه های هنر استان فارس در جهت نقش آفرینی بیشتر هنری در جامعه، خاطر نشان کرد: آنچه هدف اصلی ما در این مجمع است، همسو کردن رویکردهای هنری دانشگاه ها، افزایش پویایی برنامه های هنری در دانشگاه های هنر، تعامل بیشتر در اجرای برنامه های مشترک، بستر سازی جهت حضور دانشجویان هنرمند در برنامه های اجتماعی و شهری و نیل به سمت گفتمان سازی آرمانهای انسانی و انقلابی در قالب هنر  در دانشگاه ها است.

مدیر فرهنگی و هنری بسیج دانشجویی فارس گفت: بسیج دانشجویی به عنوان بزرگترین تشکل دانشجویی  در استان با توجه به رویکرد هنری خود طی سالهای گذشته آمادگی دارد، میزبانی این مجمع را در جلسات آتی به عهده گرفته و در جهت ترویج هنر انقلاب در سطح دانشگاه های استان با همکاری دانشگاه و دانشکده های هنر تمام تلاش خود را به کار گیرد.

ارسال نظر


captcha