جلسه شورای ناحیه بسیج دانشجویی استان البرز برگزار شد:

مسئولین معاونت های رشد و کادرسازی، عملیات جهادی، فرهنگ سازی و پژوهش و فناوری ناحیه بسیج دانشجویی البرز معرفی شدند.

مسئولین معاونتهای رشد و کادرسازی، عملیات جهادی، فرهنگ سازی و پژوهش و فناوری ناحیه بسیج دانشجویی البرز معرفی شدند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی / به نقل از البرز؛ مسئولین معاونتهای رشد و کادرسازی، عملیات جهادی، فرهنگ سازی و پژوهش و فناوری ناحیه بسیج دانشجویی البرز معرفی شدند.

مرتضی هاشمی مسئول ناحیه بسیج دانشجویی البرز در جلسه شورای ناحیه آقایان مصطفی حسنی، ابراهیم نانکلی، محسن ملامحمدی و بهزاد معبودی را جهت تصدی در مسئولیتهای معاونتهای رشد و کادرسازی، عملیات جهادی، فرهنگ سازی و پژوهش و فناوری ناحیه بسیج دانشجویی البرز معرفی کرد. وی افزود این ساختار جدید از سمت سازمان بسیج دانشجویی به سپاه استان نیز ابلاغ خواهد گردید و طی آن سازوکار تعامل با معاونتهای ستاد دیده خواهد شد.

هاشمی گفت: ساختار جدید ناحیه دانشجویی کاملا بر طرح تحول و طرح اعتلای بسیج دانشجویی منطبق بوده و باید طی جلسات توجیهی و ارتباط گیری با معاونتهای مربوطه در سازمان توجیه حداکثری معاونتهای ناحیه نسبت به طرح اعتلای بسیج دانشجویی رقم بخورد و حرکت رو به رشد ناحیه با سرعت بیشتری انجام گیرد.

بعد از طرح مسائل مختلف در خصوص طرح اعتلاء مسئول اردویی ناحیه دانشجویی گزارشی از عملکرد ستاد اربعین در دانشگاههای مختلف ارائه داد.

ارسال نظر


captcha